PRAVICE POTROŠNIKA


Tako kot imamo mi svoje pravice in obveznosti pri obdelavi vaših osebnih podatkov, imate tudi vi svoje pravice, ki jih lahko uveljavljate. Med te pravice sodijo:

Pravica do dostopa

Pravico imate zahtevati brezplačne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov – katere podatke o vas obdelujemo, s kakšnim namenom in kako dolgo, kje vaše podatke pridobivamo in komu jih posredujemo. V okviru pravice do dostopa od nas lahko zahtevate tudi, da vam pošljemo strukturiran strojno berljiv format obdelanih podatkov. Po preveritvi identitete vam z veseljem ustvarimo kopijo. Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov (v nadaljevanju »Pooblaščena oseba«) [email protected].

Pravica do popravka

Če ugotovite, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo, nepravilni ali nepopolni, imate pravico zahtevati njihov popravek. Vaše podatke bomo z veseljem in brez nepotrebnega odlašanja popravili oziroma dopolnili. Zahtevo pošljite na elektronski naslov pooblaščene osebe [email protected].

Pravica do izbrisa

V nekaterih primerih lahko uveljavite pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Vaše osebne podatke bomo brez nepotrebnega odlašanja izbrisali ali anonimizirali. To pa ne velja za tiste podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje naših zakonskih obveznosti, če nam hrambo nalaga zakonodaja (npr. izvršitev že oddanega naročila), ali za zaščito naših zakonitih interesov. Do odstranitve osebnih podatkov pride tudi v primeru, da ti podatki za določen namen ne bodo več potrebni ali če njihovo hranjenje ne bo dopustno iz drugih, zakonsko določenih razlogov. Izbris osebnih podatkov lahko zahtevate pri pooblaščeni osebi prek elektronskega naslova [email protected].

Pravica do omejitve obdelave

V nekaterih primerih lahko uveljavite tudi pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov. Zahtevate lahko, da določeni podatki niso več predmet nadaljnje obdelave, in sicer za omejeno obdobje. Omejitev obdelave osebnih podatkov lahko zahtevate pri pooblaščeni osebi prek elektronskega naslova [email protected].

Pravica do prenosljivosti

Pravico imate, da pri nas pridobite vse osebne podatke, ki ste nam jih posredovali in jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve. Osebne podatke vam posredujemo v strukturiranem in strojno berljivem formatu. Podatke vam bomo z veseljem pripravili v tem formatu, če zahtevo pošljete na elektronski naslov pooblaščene osebe [email protected].

Pravica do ugovora proti obdelavi

Pravico imate, da ugovarjate proti obdelavi osebnih podatkov, do katere pride na podlagi našega zakonitega interesa. Če gre za obdelavo za tržne namene, osebne podatke nehamo obdelovati brez nepotrebnega odlašanja, v ostalih primerih pa to naredimo po ponovni presoji naših zakonitih interesov ter vaših pravic in razlogov. Ugovor obdelavi lahko podate prek elektronskega naslova pooblaščene osebe [email protected].

Pravica do vložitve pritožbe

Uveljavljanje pravic in postopkov, ki so navedeni zgoraj, ne omejuje vaše pravice do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu. To pravico lahko uveljavite predvsem, če menite, da vaše osebne podatke obdelujemo neupravičeno ali v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Organ za reševanje pritožb strank je Urad za varstvo osebnih podatkov, se sedežem na naslovu Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana.