POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


e-naslov: [email protected]

Pooblaščena oseba vam je na voljo za vsa vprašanja in informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Maneks plus d.o.o.

Vabimo vas, da si preden pišete pooblaščeni osebi preberete Informacije o obdelavi osebnih podatkov in odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PRITOŽBE


Maneks plus d.o.o., spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov zato se po najboljših močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb.

Pritožba se lahko odda prek e-naslova [email protected] ali pisno na naslov prodajalca: Maneks plus d.o.o., Volčji potok 38, 1235 Radomlje. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.